תרומה לקהילה

אני מאמין בנתינה חזרה לקהילה ולחברה, ורואה בתרומה כחלק אינטגרלי מתפקידי. זאת, מתוך תפיסה שניתן לרתום את הניסיון והידע שנצבר וכן את המערכת המשפטית, על מנת לסייע לאלה שנקלעו למצבים קשים.
הדברים נכונים בעיקר בתחום עיסוקו העיקרי של המשרד - נסיבות בהן חייבים נותרים ללא מענה למול נושים שונים ובפרט בנקים.
חלק מפעילות ה'פרו בונו' מתקבלת ממחלקת רווחה עימה המשרד נמצא בקשר רציף.