לקוח היושב מול בנקאי נמצא לרוב בפערי ידע משמעותיים הפועלים לרעתו. 
למרות יכולת מיקוח וצעדים שונים שמוביל בנק ישראל שמטרתם לרסן את כוחו של הבנק למול הלקוח, תמיד יישאר פער לטובת הבנק.
משכך, על הבנק מוטלת החובה הרגולטורית, המקצועית והמוסרית לוודא שנעשה כל מאמץ לפעול בשקיפות מול הלקוח, בהגינות ובהתאם להוראות החוק.
בין היתר, על הבנק לוודא מלכתחילה כי ללקוח קיימת יכולת החזר, היינו  על הנק לוודא שהלקוח יכול להחזיר את הכסף שניתן לו.

אשראי יכול להינתן בין היתר בצורה של מסגרת עו"ש, הלוואה לטווחי זמן שונים ונכיון.

מעבר לכך, על הבנק לפעול במקצועיות ולוודא כי מעבר ליכולת ההחזר אף סוג האשראי ותקופתו, מתאימים לאותו הלקוח. למעשה תפקיד הבנק במקרה זה, לצד הדאגה להכנסותיו, הוא למנוע מהלקוח מצב בו לא יהיה בידו להחזיר לבנק את כספים (אותו אשראי שניתן ללקוח) במסגרת התקופה עליה הוסכם בין הצדדים, וככל והבנק לא פעם בהתאם, ייתכן והוא עלול לאבד חלק מהכספים שניתנו ללקוח.

בנק ישראל מורה לבנקים כיצד לפעול, בין היתר בהתנהלותו מול הלקוחות, ומתווה את הדרך בהוראות, ואף באמירותיו השונות שאינן באות תמיד לידי ביטוי בהוראות הרגולציה.

בבואנו לבחון האם הבנק נהג כשורה, הבחינה תהיה בכל מקרה לגופו אל מול הוראות החוק ונהלי בנק ישראל

עו"ד בעל נסיון פרקטי בבנקאות וכזה העוסק בדיני בנקאות, יודע לדרוש מהבנק את המסמכים הרלוונטיים, יודע לזהות טעויות של פקידי הבנק, ומעבר לכך ידע לבחון את מכלול הדברים לרבות מצבו של הלקוח אל מול הבנק בכל עיסקה בה היה מעורב.

דוגמאות להליכים משפטיים מול הבנק

ככל שסורבו עשרה שיקים בחשבון במהלך השנה יישלח מכתב בו התראה בפני הגבלת החשבון. לא פעם לקוחות אינם מודעים לעובדה כי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט כנגד ההגבלה, זאת ככל וישנם טעמים באמצעותם ניתן לשכנע את בית המשפט כי יש להורות על עיכוב ההגבלה ובירור הטענות. ככל שישתכנע בית המשפט הרי ששיקים בגינם הוגש הערעור תבוטל החזרתם.

אם הוגשה תביעה יש להתייחס אליה ואין להזניח ולהתעלם מכתב התביעה, שכן עלול להתקבל פסק דין בהיעדר הגנה ועם פסק הדין הבנק יפנה לגביית החוב באמצעות ההוצאה לפועל. לכן יש לבחון את טענות הבנק ולשקול את דרך ההתגוננות, לרבות פניה לבנק כדי לנסות ולהגיע לפשרה כבר בשלב זה.