המשרד עוסק בייצוג בהליכי חדלות פרעון ומספק ליווי לאורך כל ההליך המשפטי, תוך מתן יחס אישי וליווי צמוד בכל אחד מן השלבים.

כחלק בלתי נפרד מההליך מסייע בעיכוב ההליכים שננקטו עד למתן צו פתיחת הליכים ( בעבר ועד כניסת החודש החדש לתוקף, נקרא 'צו כינוס').

בהתאם לחוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי אשר תקפו החל ביום 15.09.2019 אנו פועלים למציאת פתרונות שיאפשרו ללקוחות לסיים את פרשת חובותיהם ולצאת לדרך כלכלית חדשה, ללא חובות, בזמן הקצר האפשרי.

 

העיסוק המשפטי והעבודה מתאפיינת בשקיפות, ביושרה, במקצועיות ובגישה פרקטית השואפת, במידת האפשר, להשגת הסדרים ברי ביצוע שייטיבו כלכלית עם מגיש הבקשה, בשאיפה לסיים את ההליכים בדרך המהירה ביותר.

אין לקוח דומה למשנהו ולכן לגבי כל לקוח וכל מקרה נבחנת הדרך הנכונה והמיטבית עבורו, באמצעותה ימשיך בחייו הכלכליים, כאשר פרק החבות לנושים יסתיים ביעילות. 

יש יתרונות בפניה להליך חדלות פרעון, כאשר הראשון שבהם קבלת צו שיקום כלכלי בסיומו (בעבר נקרא 'צו הפטר'). אולם, לא נציע לכל לקוח פניה להליך חדלות פרעון היות וישנן דרכים נוספות להסדרת החוב וכן בשל המשמעויות הנוספות כגון רישום שלילי במערכות נתוני האשראי (לדוגמה BDI) ופעמים רבות מתעורר קושי עתידי בנטילת אשראי.

במקרים מסויימים יש עדיפות לניהול ההליך במסגרת ההוצאה לפועל ובהסכמים פרטניים מול הנושים או בניהול הסדר נושים המתאפשר במסגרת חוק חדלות פרעון.