Justice Scale

לאחר תקופה משמעותית בעבודה בבנקים, בין היתר בתפקיד ניהולי בסניף בנק, צברתי נסיון בנקאי עשיר.

כמי שעסק במתן שירות ללקוחות ויחד איתם מצא פתרונות בתחום האשראי, אני יודע כיום כיצד לפתור ללקוחותיו את הקשיים מול הבנקים, בתחום האשראי העסקי והפרטי.

כמו כן כעו"ד, עסקתי בין היתר בייצוג בנק וחברות מסחריות, וכן בתחום הפש"ר הן מטעם המנהל המיוחד והן מטעם חייבים.

 

לחצו כאן כדי לקרוא מאמר בנושא הוגנות ושקיפות בנקאית.

סקירה בדבר הדרישות החדשות של בנק ישראל מהבנקים: יותר הוגנות ושקיפות.

בשנים האחרונות נכנסו לתוקף הוראות בנק ישראל אשר מחייבות את הבנקים לנהוג בהגינות ובשקיפות כלפי לקוחותיהם. בכתבה מונחת סקירה אודות משמעות הדברים.

לאחר תקופה משמעותית בעבודה בבנקים, בין היתר בתפקיד ניהולי בסניף בנק, צברתי נסיון בנקאי עשיר.

כמי שעסק במתן שירות ללקוחות ויחד איתם מצא פתרונות בתחום האשראי, אני יודע כיצד לפתור ללקוחותיו את הקשיים מול הבנקים, בתחומי הפעילות השונים בבנק, העסקי והפרטי.

לאחר מכן כעו"ד, עסקתי בין היתר בייצוג בנק וחברות מסחריות, בתחום פשיטות רגל, הן מטעם המנהל המיוחד והן מטעם חייבים.

עו"ד אורי מייטליס